فضای کارگاهی

 گنجایش 30-35 نفر ​

David Parker

مشخصات

مناسب برای برگزاری کارگاه و کلاس آموزشی

David Parker

تجهیزات

ویدئو پروژکتور و پرده نمایش و تخته وایت بورد

David Parker

ویژگی ها

امکان در چیدمان میزها و ظرفیت های مختلف

 

David Parker

ظرفیت سالن

30-35 نفر