کلاسهای آموزشی

کلاس های آموزشی باامکان تغییر درچیدمان میزها با ظرفیت های مختلف

David Parker

مشخصات

کلاس آموزشی جهت برگزاری دوره های آموزشی و جلسات​​

David Parker

تجهیزات

​فلیپ چارت ویدئو پروژکتور و پرده نمایش تخته وایت برد سیستم ترجمه همزمان اینترنت بی سیم​

David Parker

ویژگی ها

طراحی ویژه و چیدمان متغیر پذیرایی در فضای لابی فضای مناسب نصب پوستر های علمی،آموزشی و نمایشگاه عکس​

David Parker

ظرفیت سالن

22 نفر در چیدمان به صورت U شکل، 35 نفر در چیدمان به صورت کلاسی

کلاس های آموزشی باامکان تغییر درچیدمان میزها با ظرفیت های مختلف​

رزرو آنلاین

فضای کارگاهی