برای شرکت در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت راهبری شرکتی، مهیا نمودن موارد زیر برای استفاده بهینه از کنفرانس، برای رایانه مورد استفاده ضروری می باشد:

یک دستگاه کامپیوتر با سیستم عامل ترجیحا ویندوز 10
خط اتصال به اینترنت با سرعت حداقل دو مگابایت (به ازای هر کامپیوتر متصل به کنفرانس)
هدست و یا اسپیکر 
اگر در محل کار و یا شرکت هستید و سیستم شما به شبکه داخلی (LAN) متصل است، حتما از بازبودن پورت های مورد نیاز  روی سیستم خود اطمینان حاصل نمایید. در صورت بسته بودن پورت های مذکور با مسئول شبکه خود تماس حاصل فرمایید.